Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2011

brainwashers
13:13

Frog Theatre - Warsztaty Improv Comedy

Soupowiczu z Trójmiasta! :)

Czy chcesz spróbować swoich sił na scenie?

Chcesz zdobyć pewność siebie i zaufać swojej wyobraźni?

Oglądasz Whose Line Is It Anyway i podziwiasz sztukę Improv Comedy?

IMPROWIZUJ Z NAMI!

PRÓBY OTWARTE/WARSZTATY IMPROV COMEDY

Planujemy spotykać się cotygodniowo na 2,5-godzinnych próbach, na których uczyć się będziemy sztuki improwizacji, poprzez sprawdzone na całym świecie rozgrzewki fizyczne, głosowe i umysłowe, wprawki i gry improwizacyjne.

ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ – MOŻESZ WPADAĆ CO TYDZIEŃ, MOŻESZ RAZ NA MIESIĄC…


WAŻNE JEST TYLKO TO, ŻE NAŚMIEJEMY SIĘ ZA WSZYSTKIE CZASY!

Adres

Repostujcie, proszę, dla was to jedno kliknięcie a dla niektórych może się okazać sposobem na życie! :)

Reposted fromMigotliwa Migotliwa

October 21 2011

brainwashers
10:48
   my halloween...   
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
brainwashers
10:48
1615 9ecc 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa

October 13 2011

brainwashers
18:12
no Bacon
Reposted fromdrecksack drecksack viamaraskowa maraskowa

October 07 2011

brainwashers
16:56

SweetShop Soup

This is my new, private soup, for various stuff. As for now, it's NSFW. Brainwashers was supposed to be only anti-religion, but over time it turned into a bunch of other things, plus, I couldn't really repost hot guys since I thought my followers wouldn't wanna see them :D. So, for everyone interested, I'm giving you guys the link. :) At least see my CSS, it's cute. :D

P.S. I'm not posting from this account anymore.

P.P.S. I am already following all the people I followed from bw.

Bye!

Reposted byTUVim TUVim
brainwashers
13:27
3219 6eae
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamaraskowa maraskowa
brainwashers
13:22
Reposted fromJohnnySixarms JohnnySixarms viavideogames videogames
brainwashers
12:20
4399 fa9c
Reposted fromTheGreatAndThePro TheGreatAndThePro viasanczo sanczo
brainwashers
12:19
Reposted fromtoxxer toxxer viasanczo sanczo
12:18

Looking at pictures of yourself and realising you're not unphotogenic, you're just an ugly fucker.

Reposted fromzuuu zuuu viasanczo sanczo
12:15

Reblog if you were born naked.

justakiss-xo:

YOU SLUTS

Reposted fromSupernaturalGuy SupernaturalGuy viasanczo sanczo
brainwashers
12:15

The awkward moment when you have a thousand tabs open and one starts talking

brainwashers
12:11
Play fullscreen
:))))
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasanczo sanczo
brainwashers
12:09
Reposted frompecet pecet viasanczo sanczo
12:01

When you close the wrong tab:

Reposted fromzuuu zuuu viasanczo sanczo
brainwashers
11:57
5953 dfbf
Reposted fromCamilla Camilla viasanczo sanczo
brainwashers
11:57
wariant nr 1
- powiesić się
wariant nr 2
- też się powiesić
wariant nr 3
- przezimować
a na wiosnę
się powiesić
— Grzegorz Wróblewski: Wiosna
Reposted fromzmora zmora viasanczo sanczo
brainwashers
11:57
Reposted fromMnemoSyn MnemoSyn viasanczo sanczo
brainwashers
11:34
2781 62ec
Reposted fromtealzerg tealzerg viaeverybody-lies everybody-lies
brainwashers
11:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl